La farmaciola del malalt imaginari

plano llums farmaciola
farmaciola6005

Fitxa tècnica

farmaciola6401

Plano d’il·luminació

plano llums farmaciola

Descarrega el Plano de llums en format PDF