La farmaciola del malalt imaginari

Fitxa tècnica de l’espectacle

Darrers dies de la Catalunya Republicana

Fitxa tècnica en construcció

Darrers dies de la Catalunya Republicana

Plano d’il·luminació

Descarrega el Plano de llums en format PDF